Aktivity

Propagace

Radioexpert je přidružené k různorodým skupinám politických expertů, kteří se věnují podporování komunitních médií napříč světem. Skrze tyto odborníky a organizace jako například Evropské fórum komunitních médií - Community Media Forum for Europe http://cmfe.eu/ a Světová asociace komunitních rádií - World Association of Community Radios http://www.amarc.org/ angažujeme vládní, soukromé i mezinárodní investory do propagace prostředí umožňujícího rozvoj komunitních médií. Podpoře komunitních médií a lidem, kterým slouží, také napomáhá vytváření komunikačních a kooperačních kanálů napříč kontinenty a mezi různými sektory. Jsme tedy zavázáni úspěšnému neziskovému podnikání a sociální zodpovědnosti.

Výzkum

Radioexpert podporuje komunitní média také skrze výzkum. V současné době se jedná zejména o univerzitní doktorandská studia společenských faktorů, které se váží k rozvoji komunitních médií v Evropě a Severní Americe. Navíc skrze participaci na akademických výzkumných projektech nejvyšší úrovně přispíváme i k rozšíření znalostí o sektoru; např. ComMediaLab

Výuka

Vzdělání je živou vodou stabilních, prosperujících společností a rozvoj mladých (ale i těch starších!) myslí je nezbytné pro budoucnost komunitních médií. Během několika posledních let jsme konceptualizovali, vyvinuli a zavedli kurzy komunitních médií na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně, České republice muni Tento program sestává z výuky kurzů Management rádia, Komunitní rádio, Internetové rádio, ale také z ustavení nového studentského rádia při Masarykově univerzitě http://www.radio-r.cz/

Poradenství

Asistence při budování a udržování efektivních a trvalých komunitních rádií je pravděpodobně naší největší vášní. Pomocí spolupráce s prostými lidmi a se všemi komunitními investory pracujeme na rozvinutí a posílení nezávislých rádií. Nabízíme Vám odborné znalosti v oblastech analýz uskutečnitelnosti vašich projektů, plánování, sestavování rozpočtů, v oblasti managementu, operačních systémů, výnosů. Díky důrazu na organizační, ekonomickou a společenskou udržitelnost Vám Radioexpert může pomoci sestavit model úspěšného komunitního média i do budoucích let. info@radioexpert.org

Školení

Radioexpert má dlouhou a úspěšnou tradici efektivního školení v rozsahu od národních rozhlasových asociací, konferencí, online seminářů k programům jednotlivých stanic a další. Podařilo se nám vyškolit více jak 1 000 lidí ve více než deseti zemích světa na třech kontinentech. Tvoříme školící plány na míru místním komunitám, lokálního rádia a jeho týmu. Předávání základních znalostí a know-how je pro nás klíčové. Věříme, že skrze dlouhodobou spolupráci můžeme pracovat na našem úspěchu společně. info@radioexpert.org

Projekty

Různorodé kompetence organizace Radioexpert z nás dělají velmi úspěšného projektového managera. S využitím dovedností a zkušeností, které jsme již zmínili, jsme zorganizovali velké množství projektů v oblasti komunitních médií na několika kontinentech jako např. Projekt komunitních rádií v Jižní Africe – South Africa Community Radio Project, Projekt center komunitních médií – the Community Media Centres Project, Wiki mapu komunitních médií – the Community Media Wiki Map a Projekt romského rádia přímo v Evropě – the Roma Radio Project. Tyto iniciativy vzkvétají díky našim výzkumům, prosazování komunitních médií, školení a odborným konzultačním znalostem.

Pokud potřebujete bezplatnou konzultaci, analýzu Vaší organizace, anebo se jen chcete dozvědět více o našich iniciativách, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes! info@radioexpert.org