Romské Rádio

Základní otázka

Může síť rozhlasových stanic vysílajících na FM frekvencích, vlastněná a řízená romskými komunitami, položit základ nového řešení romského problému v Evropě? Pokud ano, jak a v jaké formě by fungovala?

Téma

Marginalizace Romů ve střední a východní Evropě je jedním z nejzávažnějších problémů, kterým Evropa dnes čelí. Snaha najít řešení by se přitom měla opírat o zplnomocnění Romů skrze vzdělání a skrze přístup k mediálním strukturám. Více k tomuto tématu můžete vidět zde:Pohled Iana Hancocka naleznete zde: TADY

Výzva

Na Romském summitu EU konaném v roce 2008 prezident Evropské komise José Manuel Barroso vyzval celou Evropu: “Musíme využít všech možných prostředků, abychom zahrnuli Romy do majoritní společnosti. Pokud nedojde k zásadním změnám, miliony mladých Romů budou čelit pouze životu plnému sociálního vyloučení a marginalizace. Jestliže do romského prostředí nepronikne naděje, bude vždy převládat zoufalství. Většinové společnosti by proto měly nabídnout Romům reálnou, praktickou šanci k zlepšení jejich postavení.” Dále pokračoval: “Měli bychom povzbuzovat Romy, aby se stali aktivními správci svého vlastního osudu a převzali zodpovědnost za svoje životy. Aby k tomu však mohlo dojít, musíme jim nabídnout skutečné příležitosti. Lidé se totiž stávají plnohodnotnými občany, pouze pokud mají příležitost se jimi stát.”

Naše řešení

Komunitní rádio vlastněné a řízené skupinami Romů může poskytnout efektivní prostředky mediální gramotnosti, spolupráce, inkluze, dostupnosti, vzdělání, rozvoje dovedností a sociální koheze. Projekt Romského rádia je víceletou iniciativou (2009 – 2012), která si klade za cíl založit a udržovat síť rozhlasových stanic, vysílajících na FM frekvencích, které budou řízeny romskými minoritami v Evropě. Cílem tohoto projektu je zaprvé vytvořit vhodné prostředí pro Romské rádio v občanské společnosti a za druhé rozvinout soběstačné organizace romského rádia. Tento projekt je založen na strategickém plánu, jenž byl vytvořen Henrym Loeserem z Masarykovy univerzity, který bude zahrnovat propagaci, poradenství a školení.

Jak to bude fungovat?

Naším plánem je pracovat současně na makro i mikro úrovni. Jakmile se občanská společnost stane prostředím umožňujícím vznik a provoz komunitních rádií, měla by být tato rádia dostatečně rozvinuta: nejprve pouze jako nezisková internetová rádia, která později přejdou na FM frekvenci a stanou se soběstačnými komunitními organizacemi. Nejprve by měli být zapojeni všichni relevantní investoři, a to skrze sérii konferencí, seminářů, poradenství a školení poskytovaných třetímu sektoru a organizacím, aby mohly vybudovat nezbytné kapacity. Potom skrze následnou koordinaci, podporu a konzultace by mělo být dosaženo měřitelného pokroku. Je to komunitně založený projekt, který má ve svém středu rádio.

Vhodné prostředí

Komunity – identifikujeme a informujeme komunity Romů
Organizované zájmy – zkoordinujeme neziskové organizace a uskutečníme konference
Uskutečnitelnost – bude zapotřebí provést výzkum makro společenských, ekonomických a technických témat
Politika – získáme účast vlády
Legislativa/regulace – vyvineme a doporučíme legislativu umožňující vznik a rozvoj komunitních médií
Podpora – budeme se snažit získat finanční podporu, abychom zajistili udržitelnost komunitních médií

Udržitelné rozhlasové organizace

Komunita/ Správní rada – identifikujeme a rozvineme zájmové skupiny
Uskutečnitelnost – provedeme výzkum makro společenských, ekonomických a technických témat Strategie/plán/rozpočet – vytvoříme základnu, na které budeme dále stavět
Management – získáme a vybudujeme zodpovědný tým Technické oddělení – získáme a vybavíme studio příslušenstvím k přenosu
Programové oddělení – vyškolíme Romy, aby dokázali vytvořit a odvysílat jejich vlastní show
Rozvoj – zkoordinujeme náš plán s lidmi a se systémy tak, abychom zajistili udržitelnost rádia


Projekt Romského rádia tak bude moci přispět k větší toleranci a oboustrannému porozumění tím, že Romům poskytne prostředky komunikace, aby lépe pochopili svoji roli a zodpovědnost v evropské společnosti, a naopak ne-Romům umožní dozvědět se více o romských hodnotách a kultuře, čímž umožní zmírňovat rasismus a netoleranci skrze pochopení. Tento projekt bude podporovat zaměstnanost díky přenosu dovedností a know-how. Úspěšné romské rozhlasové stanice tedy budou prostředkem pro udržitelný rozvoj příslušných komunit a organizací, stejně jako výkonným orgánem civilní společnosti pro prosazování společenské soudržnosti.

Výsledek

Abychom dosáhli toho, oč usilujeme, tedy udržitelných romských FM rádií, budeme potřebovat Vaši účast a podporu. Kontaktujte nás ještě dnes a pojďme společně pracovat na lepší budoucnosti nejen pro romské komunity, ale pro celou evropskou společnost.