RadioExpert získalo evropský status NNO

RadioExpert úspěšně dosáhlo evropského statutu nestátní neziskové organizace. Získali jsme registraci v České republice jako o.s. se sídlem v Praze. Jsme nadšení z našeho neustávajícího růstu a těšíme se na naše aktivní zapojení v eropských programech ICT pro rozvoj.